Čo je to on-line pokladňa?

 

Elektronická registračná pokladnica ERP je špecifické zariadenie, ktoré je určené na hotovostný predaj. ERP umožňuje predávanie priamo cez klávesnicu pokladnice tzv. offline predaj bez použitia počítača alebo predaj s použitím príslušného ekonomického systému, kde pokladnica slúži len ako fiškálna tlačiareň - online predaj. Registračná pokladnica sa týmto odlišuje od fiškálnej tlačiarne, kde je možný predaj iba s použitím počítača a daného externého softweru.

 

Čo je to virtuálna pokladňa?

 

Zmeny v zákone o elektronických registračných pokladniciach účinné od 1.1.2015

 

Novela zákona o elektronických registračných pokladniciach ERP prináša dve zásadné zmeny. Zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice VRP a rozšírenie zoznamu služieb, pri ktorých je povinnosť evidovať tržby pomocou ERP alebo VRP. Novela nadobúda účinnosť 1.1.2015.

 

Viac informácií nájdete tu.