''DKP'', ''DIČ'' a ''IČ DPH''

 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. pokladničný doklad okrem iných údajov musí obsahovať daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Z citovaného ustanovenia nevyplýva, že na pokladničnom doklade majú byť uvedené slová "DKP" alebo "DIČ" alebo "IČ DPH", ale že pokladničný doklad musí obsahovať tieto údaje.

Ministerstvo financií v uvedenej veci zastáva názor, že v prípade, že z kapacitných dôvodov (t. j. možností elektronickej registračnej pokladnice) nie je možné uviesť aj predmetné slová, je postačujúce uviesť priamo dané číslo.

name Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR