Je ročná údržba fiskálnych registračných pokladníc povinná?

Pravidelná údržba fiskálnych registračných pokladníc je stanovená Zákonom č. 289 v §4 - Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu.
Spoločnosť Elcom stanovila v procese certifikácie v zmysle Zákona č. 289 na svoje fiskálne pokladnice interval povinnej údržby na 12 mesiacov resp. podľa počtu vytlačených riadkov resp. podľa kapacity záložnej batérie.

Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR