Musí sa používať pokladnica pri poskytovaní ubytovacích služieb?

 

Podľa prílohy č.1 cit. zákona o ERP sa na ubytovacie služby vzťahuje povinnosť evidencie prijatých tržieb s platnosťou od 1. apríla 2015.