Musí sa používať pokladnica pri poskytovaní lekárskej praxe?

 

Podľa prílohy č.1 cit. zákona o ERP sa na všeobecné, špeciálne, zubné lekárske a veterinárne praxe vzťahuje povinnosť evidencie prijatých tržieb s platnosťou od 1. apríla 2015.