Musí sa používať pokladnica pri poskytovaní poradenských a iných služieb?

 

Podľa prílohy č.1 cit. zákona o ERP sa na poradenské a iné služby vzťahuje povinnosť evidencie prijatých tržieb s platnosťou od 1. apríla 2015.