Legislatíva

POKLADŇA ONLINE = EKASA

Dňa 4. decembra Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc.

Všetky doteraz používané elektronické registračné pokladnice (ERP) musia byť prerobené na online registračné pokladnice (ORP) a prepojené so systémom finančnej správy, tzv. eKasa. Viac informácií o zákone.

 


Podnikatelia sa k systému eKasa celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že obdobie od 1.4.2019 do 30.6.2019 je obdobie prechodu na eKasu. V tomto období si podnikatelia môžu modernizovať svoju elektronickú registračnú pokladnicu pomocou Upgrade balíčka alebo zakúpiť novú pokladnicu, ktorá je kompatibilná so systémom eKasa.

Online registračná pokladnica

Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). 

 

Registračná pokladňa môže byť:

  • online registračná pokladňa (ORP),
  • virtuálna registračná pokladňa (VRP).

Virtuálna registračná pokladňa.

 

Jedná sa  o virtuálne prostredie zriadené Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré je dostupné online na jeho webovom rozhraní. Táto virtuálna aplikácia funguje prostredníctvom elekronického zariadenia (počítač, notebook, tablet, atd.), ktoré majú prístup na internet a umožňujú prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov.
 

Príklad:
Zubná ambulancia poskytuje pacientovi zubné ošetrenie. S účinnosťou od 1.7.2019 je povinná evidovať tržby pomocou VRP alebo ORP. Pracovník ambulancie (lekár alebo sestra) sa prostredníctvom elektronického  zariadenia pripojí na stránku FRSR. Cez príslušnú ikonu sa dostane do prostredia VRP, kde vystaví pokladničný doklad. Doklad následne vytlačí na bežnej tlačiarni, ktorú má v ambulancii, alebo prostredníctvom VRP androidovej aplikácie a odovzdá pacientovi.

 

Akýkoľvek záznam bude teda automaticky evidovaný Finančným riaditeľstvom SR.

 

Pre používanie VRP je nutné požiadať o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice. Registrovať sa je možné na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo elektronicky - tlačivo na podanie žiadosti bude zverejnené na stránke FRSR.

Odkaz: Finančná správa Slovenskej republiky

 

Virtuálna pokladňa má nedostatky.


Podnikatelia, buďte pripravení. VRP sa pre vás pravdepodobne vôbec nehodí. Aplikácia finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica (VRP) je zadarmo a pomáha podnikateľom s evidenciou predaja. Lenže niektorým VRP pridá skôr starosti.

Prečítajte si, pre koho sa VRP hodí a kto by sa jej mal radšej vyhnúť. VRP má podľa finančnej správy pomôcť podnikateľom ľahko splniť novú povinnosť on-line evidencie tržieb v systéme eKasa. Na prvý pohľad vyzerá VRP veľmi jednoducho – podľa úradníkov ju môžete ovládať z mobilu, tabletu, počítača aj niektorých pokladníc. Finančná správa vám dokonca umožňuje zaregistrovať viac VRP na jedného podnikateľa. Podnikatelias VRP navyše nemusia robiť dennú, prehľadovú či intervalovú uzávierku ani platiť servisné poplatky. K výhodám patrí aj jednoduché rozhranie, ktoré evokuje ľahkú a rýchlu prácu. V skutočnosti sa vám VRP oplatí maximálne vtedy, ak ste malý živnostník, máte nižšie desiatky predajov denne a k tomu sem-tam napríklad úhradu faktúry. Položky totiž musíte ručne vyťukať na webovej stránke VRP alebo v mobilnej aplikácii. A to pri väčšom počte zákazníkov zaberá dosť času a predlžuje rady. Len internet a akýkoľvek mobil nestačia. Aj keď finančná správa vo svojich odpovediach hovorí, že VRP môžete ovládať z mobilu, tabletu alebo počítača podľa svojho výberu, nie je to tak jednoduché. Vaše zariadenie totiž musí spĺňať stanovené technické požiadavky – napríklad typ operačného systému alebo minimálnu internú pamäť.A i keď máte vo svojej prevádzkarni spoľahlivú Wi-Fi a mobil či počítač zodpovedajúci požiadavkám finančnej správy, hneď s VRP začať nemôžete. Najprv totiž potrebujete získať od finančného úradu daňový kód pokladnice. A jeho vydanie úradníkom zaberie asi dva týždne. VRP funguje iba ako predajný systém VRP je zadarmo a dostupná komukoľvek, čo je nesporná výhoda. Zároveň je však nutné pozerať sa na ňu len ako na jednoúčelovú aplikáciu. Nepomôže vám totiž so:skladovými zásobami,vystavením výdajky a príjemky na sklad alebo účtovaním tržieb.To znamená,že s VRP zvládnete základné predajné funkcie, ale zásoby alebo účtovníctvo musíte riešiť v inom systéme. A údaje doň dostanete z VRP iba ručným prepísaním, čo zaberie veľa času a pri prepise hrozia chyby.Riaditeľ Solitey Slovensko: žiadali sme o možnosť prepojiť VRP s Money. Problém je vtom, že finančná správa nepovolila previazanie ekonomických systémov s VRP, takže systémy ako Money S3, Money S4 a Money S5 nesmú preberať dáta z VRP. „V pripomienke k zákonu o registračných pokladniciach sme žiadali, aby sa ekonomické systémy mohli pripojiť k VRP a priamo preberať údaje o predajoch. Toby zvýšilo atraktivitu VRP a pomohlo podnikateľom urýchliť a uľahčiť prácu,pretože by nemuseli predaj zadávať do VRP a do ekonomického systému zvlášť.Finančná správa však bohužiaľ našu žiadosť zamietla. Kvôli chýbajúcemu prepojeniu je VRP pre používateľov Money, ktorí majú denne desiatky a viac predajov, nevhodná,¨ povedal Viktor Pieš, riaditeľ Solitey Slovensko.Väčší podnikatelia využijú upgradovanú pokladnicu a softvéry. Prejsť na on-line evidenciu tržieb eKasa môžete už od apríla, povinnosť prejsť na eKasu máte od 1. júla 2019. V polovici marca 2019 finančná správa udelila prvé certifikácie niektorým výrobcom pokladníc, tí ďalší zatiaľ čakajú.

 
Solitea Slovensko | 23. 04. 2019