Kto musí používať registračnú pokladnicu od 1. apríla 2015?